Dünya Özgürlük Mahkumları Destek Ağı (ELPSN)
www.spiritoffreedom.org.uk  

Dünya Özgürlük Mahkumları Destek Ağı (Earth Liberation Prisoners Support Network), Dünyanın ve Sakinlerinin savunmasında rol alan insanları destekleyen uluslararası grupların oluşturduğu bir ağdır. Bir çok insan Dünya ve hayvan özgürlükçüler ("ALF" veya "ELF" isimlerini kullansalar da kullanmasalar da), kendi topluluklarındaki gelişmelerle savaşan insanlar veya barış aktivistleri, anti-nükleer kampanyaları, yerli insanları, MOVE ailesinden mahkumları ve anti-faşistleri içeren bu kriterlere uymaktadırlar. Bizim desteğimiz insanların katı bir ideolojik kontrol listesini sağlamak değil bir davayı dava temeliyle kabul etmektir. Bizler otoritelere bilgi veren veya kendi müttefiklerine ve dava arkadaşlarına yanlış bilgi sızdıran insanları desteklemesek de, desteğimizde ne ideolojik ne de yaşam tarzı limitlerini koymuyoruz.

Bizler sadece bir mahkum destek ağıyız ve desteklediğimiz eylemleri gerçekleştiren kişiler veya gruplar değiliz. Adımızın (ELP) kısaltması uluslar arası doğrudan eylem hareketi olan ELF’i çağrıştırsa da, o kısaltmayı kullanmış olan insanların bir çok eylemine desteğimize rağmen bu hareketle hiçbir bağımız yoktur. Öyleyse, sorularınızı ve tehdit e-maillerinizi onlara saklayın.

Bizler destek çalışmamız üzerine eleştiri ve izlenimlerinizi memnuniyetle karşılıyoruz. Bizler medyayla hiçbir şekilde iletişime geçmeyeceğiz. Bir çok durumda mahkumlarla doğrudan iletişime geçemediğimizden beri, onların mesajlarını yönlendirilmiş medya yoluyla etkili bir biçimde alamıyoruz. Şayet insanlar mahkumlarla görüşmek isterse, ilk adımları hapishanelerle temasa geçmek ve hapishanenin düzenlemelerini görmektir. Bu noktada, mahkumla ilişkiye geçin ve sizinle konuşmak isteyip istemediklerini görün. Bizler bu süreci kolaylaştırmıyoruz. Alternatif, bağımsız ve hareket medya dergileri veya kişilerden gelen sorulara hızla cevap verilecektir.

Lütfen desteklediğimiz mahkumla ilgili güncel haber kupürleri, yeni fotoğraflar, adresler, federal ve eyalet mahkemeleri üzerine bilgiler, öneriler ve pul gönderin.  Lütfen yaptığınız eylemler hakkında demeçler veya bildiriler göndermeyin.

Başlıca grup ve projelerimiz:

Özgürlüğün Ruhu ELP’in iki ayda bir çıkan uluslar arası (e-mail yoluyla edinilebilir). Eğer bir kopyasını isterseniz, BM Box 2407, London, WC1N 3XX, England. veya ELP4321@hotmail.com (elp_tr@hotmail.com-Türkiye-) adresine e-mail atın.

Acil ELP! Bülteni ELP’in yeni eko-mahkumların isimleri konusundaki detayları kısa zamanda dağıttığı bir e-mail servisidir. Daha fazla bilgi için 
ELP4321@hotmail.com adresine bir e-mail atın.

On-Line Bültenler- ELP’in haberleri, mahkum listelerini, kendisi ve mahkumlar hakkında ek bilgileri sağladığı bir kaç dilde internet sitesi vardır.


İngilizce ELP Websitesi

www.spiritoffreedom.org.uk

Almanca ELP Websitesi

www.italianelp.net/?newlang=deu

İtalyanca ELP Websitesi

www.italianelp.net

Kuzey Amerika ELP Websitesi

Coming Soon!

Türkçe ELP Websitesi

www.oocities.org/yesilanarsi/elp.htm

ELP Extra, ELP’in haklarında bilgi sahibi olduğu ve ELP tarafından destekten vazgeçilmeyen politik mahkumların detaylarını yayan bir e-mail grubudur. Listeye üye olmak için e-mail elp_extra-subscribe@yahoogroups.com adresine bir e-mail atın.

ELP Polonya bizim Polonya kontağımızdır. Daha fazla bilgi için ELP4321@hotmail.com adresine e-mail atın.

İtalyan ELP.SN bizim İtalyan kontağımızdır. Daha fazla bilgi için italianelp@yahoo.com adresine e-mail atın.

Kuzey Amerika ELP bizim Kuzey Amerikalı kontağımızdır. Daha fazla bilgi için naelpsn@mutualaid.org adresine e-mail atın.

Türkiye ELP.SN bizim Türkiyeli kontağımızdır. Daha fazla bilgi için
elp_tr@hotmail.com adresine e-mail atın.


ELP’in Tarihi

1991’de uluslar arası doğrudan eylem hareketi olan Earth First! Britanya’da kendisini kurdu ve aynı zamanda çok hızlı büyüyen bir eko-hareket haline geldi. Başlarda İngiliz EF! eylemleri çok yerel ve küçük çaplıydı. Fakat 1992’de Britanya Twyford Down yolu yapımına karşı ilk “ulusal”  Earth First! protestosunu gördü.

Twyford Down Britanya’daki yol karşıtı harekete gerçekten bir kıvılcım oldu ve etkili bir protesto ağı olarak Earth First!’ü kurdu. 1992’de ayrıca, Earth First! İlk Britanya EF! Toplantısını yaptı. Toplantıda ekotajın kullanımı hakkında bir tartışma yapıldı ve Britanya Earth First! Hareketinin halk desteğini kaybedebileceği için kriminal hasar vermekle ilişkisi olmaması gerektiği hissedildi. Bu tartışmanın bir sonucu olarak, Earth First! tarafından, ekotajı bir silah olarak kullanmak durduruldu, bu da Dünya Özgürlük Cephesi’nin (ELF) doğmasına neden oldu.

ELF ekotajı kendi silahı olarak kullanmaya adanmıştı. ELF daha önceden  çok başarılı olan Hayvan Özgürlük Cephesi’nin biçimini aldı ve ELF, ALF’nin illegal şiddetsiz doğrudan eylem siyasetiyle ALF’nin operasyonlardaki otonom hücre yapısını da benimsedi.

1992, Britanya’daki radikal çevresel doğrudan eylem için çok önemli bir yıldı. Bir çok eylem (hem EF! Hem de ELF’den) vuku buldu ve bir çok deneyim kazanıldı. Örneğin, 1992 yılı, Dongas isimli Britanya’nın ilk yol karşıtı kampının yaratımını gördü. 1992 yılı ayrıca özellikle de Twyford Down’da ortaya çıkan bir çok hasar verme eylemini gören ilk “Dünya Gecesini” (Halloween ‘92) deklare eden ELF’i gördü. Fakat yeni beceri ve taktikler geliştiren aktivistler kadar, Britanya polisi de bu yeni protestoları nasıl idare edeceğini öğreniyordu. Tutuklamalar/serbest bırakılmalar yaygın hale geldi ve ayrıca kefaletin kitleyi kırması da yaygın hale geldi. ELF aktivistleri (kendilerine ELF’ler diyen) kendi etkinliklerinde kendilerini poli incelemesi altında buldular. Ayrıca özel bir araştırma şirketi bilinen veya şüphelenilen eko-militanların bir listesini çıkarmak için polis tarafından kullanıldı.

ELF ve Earth First! aktivistlerine böyle bir ilgiyi gösteren polisle birlikte, militan çevreciler kendilerini sonunda hapiste bulmadan önce bunun sadece an meselesi olduğu korkutmuştu. Böylelikle 1993’te küçük bir grup aktivist bir eko-mahkum destek grubu oluşturmaya karar verdiler. Bu yeni grubun aktivistlerin ne sekter bir grup ne de ELF veya Earth First!’le bağlantılı olmamamk istedikleri için isminin (H)ELP.SG (Dünya Özgürlük Mahkumları Destek Grubu) olmasına karar verildi.

Başlangıçta (H)ELP.SG’nin büyük planları vardı ama itiraf etmek zorundayız ki, ilk yıl için (H)ELP.SG tamamen işlevsizdi. (H)ELP.SG her hangi sorgu mektuplarına cevap vermekte, her hangi bir mahkum listesi çıkarmakta ve temel olarak birkaç insanın bile bu grubun varlığından haberi olmasında başarısız oldu! 1994’te (H)ELP'in ilk destekçilerinden birisi ve sonra Green Anarchist dergisi için Animal Liberation’un Editörü olan Noel M, bir hükümet darbesi gibi başladığı mahkumları destekleme işinde (H)ELP’in başarısızlığından bıkmıştı ve 'Devon Vegan Kampanyaları Birimi' adını kullanarak, Britanya’daki bütün EF! Gruplarına eko-mahkumların bir listesini (4 EF! ve bir de ELF mahkumunu içeren ) de ekleyerek onları desteklemelerine yalvaran yazılar yazmaya başladı. Ayrıca diğer GA editörlerini Green Anarchist dergisinde hayvan & Dünya Özgürlük mahkumlarının tam bir listesini yayınlamalarına ikna etti.

Bir ay içinde 'Devon Vegan Kampanyaları Biriminin' kendi newsletterını dağıtmasıyla, ELP Westcountry temelli yeni bir adrese sahip olmuş oldu. Bununla birlikte ELP’in yeniden başlatılması kendi mail adresinin yeninden oluşturulmasından daha fazlasını ifade ediyordu. Başlıca ilk değişikliklerden birisi (H)ELP Destek Grubu adı, sadece belirli bir grup değil ilgili insanların bir ağı olduğunu göstermek için  Dünya Özgürlük Mahkumları Destek Ağı (ELP Support Network) olarak değiştirildi. İsim değişikliğiyle, yeni ELP ekibi (iki üç eski ELP destekçisi/kurucusundan oluşan) muntazam bir şekilde A4 formatında hazırlanmış ELP Güncel adında bir broşür çıkarmaya başladılar. Daha sonra bu "güncelleme" genişledi ve çok sayfalı bir ELP Dergisine dönüştü.

'ELP Dergisi' ELP’in büyük bir adımı oldu. bu ELP’in mahkumları desteklemekte ciddi olduğunu ve ELP’in mahkumların veya destekçilerinin daha yüksek sesle ne düşündüklerini söyleyebileceği bir platform olduğunu göstermesini sağladı. ELP 1994’te yeniden oluşturulduğunda büyük kaygılardan birisi de bir “destekçiler gurubu” yaratmak değil, kendi destekçileriyle beraber ELP’in neyi yapıp yapmadığı konusunda doğrudan söz hakkı olması için eko-mahkumların kendilerini istediler.

Mesela, ELP bir mahkumu listelediğinde, mahkumun neden içerde olduğunu her zaman bildirmiştir. Bunu yapma kararı alındı çünkü bir mahkum aynı zamanda ELP listelerinde olan ve şiddet eylemlerinden hapse atılan insanları görmek istemiyordu. Diğerleri başka türlü düşündüler. Sonunda suçları ne olursa olsun ELP’in bütün eko-mahkumları her zaman destekleyeceğinde uzlaştık, fakat ELP insanların onları destekleyip desteklemeyeceklerine kendilerinin karar vermeleri için hapse atılan kişilerin hangi nedenlerden girdiğini de bildirilmesi gerektiğini düşünmüştür. 

ELP Dergisi’yle yükselişe geçildi ve bir EF! aktivisti/ELP destekçisi tarafından paylaşılan bir eko-websitesinde ELP’in kendi sayfasına sahip olması gerektiği teklifi yapıldı. Bu ELP isminin tekrar yayılmasına yardımcı oldu. Ve ELP’in adının uluslar arası eko-hareketi çevresinde yayılmaya başlaması, her şeyin gerçekten iyiye gittiğini gösteriyordu. Fakat sonra bir felaket gerçekleşti...

1994/95’te önde gelen iki ELP gönüllüsü, ELP’le dolaylı olarak bağlantılı oldukları gerekçesiyle kendilerini tutuklanmış buldular. İlk tutuklama ELP Dergisinin editörü olan Davey G’ye yönelikti. Davey, polisin kışkırtıcı bir materyali içerdiğini söylediği ELF (Earth Liberation Front) yanlısı bir yayın olan Terra 1st’ü ("Terörist" olarak telaffuz ediliriz) Londra’da dağıtırken tutuklandı. O nedenle Davey hiçbir suçla itham edilmedi, ama yayının bütün kopyalarına el konuldu ve yok edildi.

İkinci tutuklama ELP mahkum listesini, mahkum güncellerini ve ELP Dergisinin Eko-savunma Günlüğü’nü derlemiş olan Noel M’e karşı oldu. Noel M. Daha sonra resmi olarak itham edildiği hayvan & Dünya Özgürleştirme doğrudan eylemlerini kışkırtmaktan tutuklandı ve suçlandı. İlk polis görüşmesi esnasında polis onun Bosco Boscovich’i (bir ara Fransız nükleer testlerine karşı bir protestoda Fransız Elçiliği’ni ateşe vermekten Avustralya’da hapse atılmıştı) nereden tanıdığını sorarak onların ELP’le ilgisini kanıtladı. Polis, Bosco’yla ilk iletişime geçenin Noel olduğunu ve Bosco’ya ELP yardımını önerenin Noel olduğunu bildiği söyledi. Bu sorgu sırasındaki polis soruları ELP’in istenmeyen uluslar arası polis dikkatini çektiğini gösterdi.

2 ELP gönüllüsünün tutuklanmasının dışında, genelde 1995 bir kaç İngiliz eko-aktivist için engebeli bir yıl oldu. 1995’de İngiliz polisi Hayvan Özgürlük Cephesi materyallerinin dolaşımına ve Hayvan Özgürlük Cephesi haberlerinin yayınlanmasına karşı sıkı güvenlik önlemleri almaya karar verdi. Onların başlıca hedefleri ALF Basın Ofisi çalışanı Robin Webb oldu. Bununla birlikte ALF’le 1990’lara gibi ALF yayınlarının dağıtımına bakan ve ALF haberleri yayınlarını soruştururken polis Green Anarchist dergisiyle ilgilenmeye başladı ve bu militan çevrecilerin etkinlikleri üzerine de dikkatin çekilmesine neden oldu. 

1995 Britanya’nın bir ucundan diğer ucuna bilinen hayvan hakları ve çevreci aktivistlere karşı bir dizi ev baskınına ve tutuklamaya tanık oldu. Elli beş ev baskını olayı vuku buldu ve bir noktada polis 12 insanı “Kriminal Hasar Vermeye Kışkırtma Komplosuyla” itham etti, fakat sonunda sadece 6 kişi  Britanya’nın çirkin GANDALF yargılamasına yol açarak suçlandı.

Ev baskınları/tutuklamalar nedeniyle ELP neredeyse yavaş yavaş durdu. Bir çok ELP gönüllüsü panikledi. Bu panik ELP postası basılan Davey’in aile evinin adresinden vazgeçtiğinde bir histeriye dönüştü. Ne sevindiricidir ki ciddi hiçbir şey bu tutuklama gerekçesinden sonuçlanmadı. Fakat panik ELP Dergisinin yayınını bitirmesiyle sonuçlandı. Derginin kaybı, kendi mahkum listelerini ve güncellemelerini yürütmek için ELP Green Anarchist ve Eco-Vegan benzeri sempatik yayınlara şiddetle bel bağlamaya başlaması ELP için  büyük bir darbe olmuştu. Bununla birlikte bu yayınların editörleri “Kriminal Hasar Vermeye Kışkırtma Komplosuyla” suçlanmış olan aynı insanlardır da ve onların süren yayınları garantilenememişti.

Ağustos 1997’de GANDALF Yargılaması başladı. Bu noktaya kadar  ELP bir kişiyle işleyordu ve o bir kişi de yargılamanın davalılarından biriydi. Olaylar iyi görünmüyordu. Fakat, uzun bir yargılama gibi küçük şeyler tarafından azimli ve yargılamanın sonunda hapis cezasının garanti edilmiş kesinliğinde, ELP kendi mahkum listelerini yayınlamaya devam etti ve hatta Spirit of Freedom adlı yeni bir yayın çıkarmaya başladı.

ELP’in yeni bir yayın çıkarmak için iki dürtüsü vardı. GANDALF Yargılamasının hemen başlamasından önce, Eco-Vegan adlı küçük broşür kapatıldı, fakat o noktadan itibaren Eco-Vegan ELP’in mahkum haberlerini yayması için temel platformu haline geldi. Eco-Vegan’ı kapatma kararı, çıkaranlarından birisi ELP’in tek kalan gönüllüsü olduğundan ve yargılandığından yanlızca pratik bir karardı. Fakat Eco-Vegan’ın kapandığı haftalar içinde, haberler tutuklanan 2 Leeds Earth First! Aktivisti tarafından yayınlandı. ELP hiçbir onay olmadan bütün bir hükmün cezasını çeken bu iki aktivisti bekleyemedi ve izleyemedi, böylelikle Spirit of Freedom doğdu.

Spirit of Freedom’un çıkarılmasının ikinci nedeni taktiksel bir hareketti. Beyinlerinde polisler ELP’le ELF’i sağlam bir şekilde ilişkilendirdiler ve ELP’in son kalan gönüllüsünü hem ELF materyallerini yaymak için hem de ELF ve ALF aktivitelerini özendirmek için çeşitli yayınlar kullanmakla suçluyordu. ELP gönüllüsünün ayrıca kişisel olarak polis tarafından birkaç ELF & ALF eylemine katıldığından şüphelenildi fakat ithamlar her hangi gerçek bir delil eksikliğinden dolayı asla ispatlanamadı.

Eski ELP yayınlarına bakmış olan herkes polisin kafasında onların ELF’le çok fazla ilişkide olduğuna katılmışlardır. Fakat yeni bir yayının polislerin kafalarında böyle bağlantılardan uzak olması ve yeni gönüllülerin çok fazla yasal sorun/polis ilgisi olmadan yeni bir yayın çıkarılabilmesi ümit edilmişti.

GANDALF Yargılamasından hemen önce çok şükür ki,  Spirit of Freedom için birkaç yeni gönüllü ortaya çıktı. Yeni gönüllüler mahkum dayanışmasının öneminin farkında olan eski Earth First! mahkumlarıydılar. Ve şimdi ELP’le çok fazla ilgisi olan bütün açık risklere karşın, bu yeni gönüllüler ELP çalışmasını benimsediler ve  kendi ilişkilerini kullanarak yeniden genişlemeyi becerdiler ve ELP Destek Ağı’nı büyüttüler. Yeni gönüllüler rehberliğinde "Spirit of Freedom" düzenli bir yayın haline geldi. Onlar ayrıca hemen hemn doğrudan doğruya mahkum haberlerini neşredebilen Spirit of Freedom adlı bir web sitesi kurdular ve ELP düzenli olarak mahkumlardan bahseden 'Earth First! Action Update'le (EF!AU) bazı gerçek bağlantılar kurdular.

Yeni ELP gönüllüleri tamamen fantastiktiler ve onlar olmadan ELP ölürdü. Yeni gönüllülerin bulduğu tek problem ELP’in her zaman zarar veren bir porje olduğu gerçeğiydi ve yeni gönüllüler Spirit of Freedom newsletterın basımını sürdürmek için mali güçleri yetmiyordu, böylece iki üç yıl sonra bu sona erdi ve yerine mahkum dayanışmasını kendi websiteleri yoluyla ve EF! AU. gibi cana yakın yayınlar yoluyla özendirmeye yoğunlaştı. 

Bununla birlikte Spirit of Freedom’un kağıt üzeri versiyonunun sona erdiği gerçeğine karşın, bir fikir olarak hiçbir zaman tamamen unutulmadı. Sonra Mart 2000’de ELP’in eski gönüllülerinden birisi  ELP’e geri döndü ve ELP Newsletter’ın ilham veren ismine sahip olan yeni bir yayın çıkardı.

Maliyetlerin farkında olan, 'ELP Newsletter' neredeyse mümkünse Newsletter’ın dağıtımı için e-mail kullanmaya çalıştı. İlk olarak Newsletter’ı dağıtmak için e-mailin kullanımı yalnızca maliyet azaltma uygulaması olarak yapıldı. Fakat kısa zamanda e-mailin ucuz bir iletişim biçimi olan başka yararları olduğu keşfedildi…

Şubat 2000’de birkaç yol karşıtı protestocu İrlanda’da tutuklandı ve hapse atıldılar. ELP gönüllüleri Mart 2000 Newsletter’ın çıkarılmasından sonrasına kadar bu tutuklamalar hakkında bir şey öğrenmedi ve zamanla bir sonraki ELP Newsletter çıkarıldı, çok geçti ve İrlandalı yol karşıtı protestocuların hepsi hapisten çıkarılmıştı. Bu nedenledir ki, ELP bu bilgiyi alır almaz mahkum detaylarını dağıtma sistemini geliştirdiğinin farkına vardı. Basılmış olan bir newsletter’ın sonraki basımını beklemek çok geç olurdu. O nedenle Acil ELP! doğdu.

Acil ELP! ELP her hangi yeni bir mahkumun detaylarını alır almaz dağıtan e-mail temelli bir bülten servisidir. Acil ELP!’in avantajı mahkumların hapse atılır atılmaz desteklenmelerini sağlar ve bu ayrıca newsletter yayın günleri arasında hapse atılmış olan kısa mahkumiyet yaşayanların hak ettikleri desteği almaları anlamına geliyor. 

Yeni milenyumun ilk kısımında ELP ayrıca Amerika’da Free & Critter Destek Kampanyasını yürüten destekçilerle görüşmeye başladı.  Bu görüşmelerden ELP yeni kontak grubu olan Kuzey Amerika Dünya Özgürlük Mahkumları Destek Ağını (NA-ELPSN) oluşturdu. NA-ELPSN Spirit of Freedom adlı bir newsletterın çıkarılmasını kapsayan Kuzey Amerika’daki hizmetlerin bütün bir komplimanını yürütüyor.

Toplam olarak ELP, bir veya birkaç biçimde, dokuz yıl var olmuştur ve geçmişteki sorunlarına karşın, şimdi kendisini küçük fakat etkili bir uluslar arası eko-mahkum destek ağı olarak kurdu. ELP hakkında ilk bilgi verildiği saatler içinde bir mahkumun desteklenebileceği gerçeğimdem gururludur.  Bizler ayrıca insanlara bir savunma kampanyası için tavsiyeler sunabiliyor, mahkemede ve cezaevinde onları neyin beklediğini yeniden temin edebiliyor ve genel olarak onların yardım ve destek almalarını sağlayabiliyoruz.

EKO-SAVUNMA MAHKUMLARI

Tre Arrow, c/o McCollough Parsons Blazina, 2nd floor, 1011 Fort Street, Victoria, BC, V8V 3K5, Canada.

Kerestecilik kamyonlarını ve kum ve çakıl şirketinin sahip olduğu taşıtları kundaklama eylemlerine katılmakla suçlanarak mahkemeye çıkarılmak üzere cezaevine kapatıldı. Her iki kundaklama Amerika’da gerçekleşti.

Marco Camenisch, Hörnlistrasse 55, 8330 Pfäffikon/ZH, Switzerland.

Anti-nükleer eko-bombalamalardan dolayı 10 yıl hapse mahkum oldu. 2002’de İtalya’da 12 yılını tamamladı. 1980’lerde hapisten kaçmasıyla ilgili olan suçlamalar da beklenmektedir. Ayrıca, şimdiki durumda, İtalyan polisi onu ve karısını kriminal hasar verme komplosuyla ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Marco Fransızca,Almanca,İspanyolca & İtalyanca okuyabilir.

Angela M Cesario, 66522-065, Federal Prison Camp Dublin, 5675 8th St. Camp Parks, Dublin CA 94568, USA.

Eagle Creek kerestecilik yapılan bir yerde kereste kamyonlarını kundaklama saldırısından dolayı 41 aylık ceza çekiyor.

Ibai Ederra, Carcel de Pamplona, C/San Roque. Apdo. 250, 31080 - Iruñez - Pamplona, Navarra (España), Spain.

Tartışmalı Itoiz barajının inşaat alanına sabotaj düzenlemekten mahkemeye çıkarılmak üzere hapis cezası aldı.

Ted Kaczynski (04475-046), US Pen - admin Max Facility, PO Box 8500,Florence Colorado 81226, USA.

Adi kötüye çıkmış olan 'Unabomber' anti-teknoloji
bombalamaları & cinayet kampanyalarından dolayı bir çok ömür boyu hapis cezasına mahkum olmuştur.

William Frediani, Carcere Don Bosco, Via Don Bosco 43, 56100 Pisa, Italy.
Sabotajı teşvik etmekten ve doğrudan eyleme katılmakta suçlanarak mahkemeye çıkarılmak üzere hapse atıldı.

Manase Furima, Lembaga Pemasyarakatan Manokwari, Jl. Sabang No.4, Manokwari,

Papua, Indonesia. Yasadışı keresteciliğe engellemek için yol blokajında yer almaktan cezaevinde.

Amanda Cerezo Garcia, C.P. ALICANTE II, Ctra. N-330, km. 66, 03400 - Villena, Spain.

Çevresel yıkımda kullanılan bir aracı ateşe vermek ve ayrıca bir Neo-Nazi politikacıya mektup bombası göndermekle suçlanarak mahkemeye çıkarılmak üzere hapse atılmıştır.

Charles Arthur Jordan IV, #68163065, Federal Prison Camp Sheridan, PO Box 6000, Sheridan, OR 97378, USA.

Onun bir nehri kirlettiğini iddia ettiği iddia edilerek bir av şirketine ait teçhizatı yok etmeyi planlamakla suçlanarak mahkemeye çıkarılmak üzere hapse atılmıştır.

Jeffrey Luers, #13797671, OSP , 2605 State St. Salem, OR 97310, USA.

Bir araba satıcısına & benzin kamyonuna karşı kundakçılıktan 22 yıl-8 ay hapse mahkum oldu.

Stephen Marshall, 68511-065, Federal Prison Camp Sheridan, PO Box 6000, Sheridan, OR 97378, USA.

Onun bir nehri kirlettiğini iddia ettiği iddia edilerek bir av şirketine ait teçhizatı yok etmeyi planlamakla suçlanarak mahkemeye çıkarılmak üzere hapse atılmıştır.

Christopher McIntosh 30512-013, FDC Seatac, Federal Detention Center, P.O. BOX 13900, Seattle, WA 98198, USA.

Bir McDonalds’a kundaklama saldırısı yapmakla suçlanarak mahkemeye çıkarılmak üzere hapse atılmıştır. Kundaklama ELF ve ALF’in birlikte sahiplendiği bir eylemdi.

Matius Nasira, Lembaga Pemasyarakatan Manokwari, Jl. Sabang No.4, Manokwari, Papua, Indonesia.

Yasadışı keresteciliğe engellemek için yol blokajında yer almaktan cezaevinde.

Alessio Perondi, Casa Circondariale di Prato, Via La Montagnola 76, 59100 Prato, Italy.

Sabotajı kışkırttığı ve doğrudan eyleme katıldığı gerekçesiyle su an cezaevinde.

Jeremy Rosenbloom, 66521-065, Federal Prison Camp Sheridan, PO Box 6000, Sheridan OR 97378, USA.

Eagle Creek kerestecilik sitesindeki kamyonları kundaklamaktan 41 ay yatıyor.

Fran Thompson, 1090915, Chillicothe Correctional Center, 1500 W. Third St, Chillicothe, MO 64601, USA.

Evine zorla giren birine karsı kendini savunurken öldürmekten dolayı ömür boyu hapse mahkum olan bir eko-Aktivist. Hapse atılmadan önce Fran eko, hayvan & anti-nükleer kampanyalarında aktifti.

John Wade (Amerika’da hapsedildi - Adresi bilinmiyor).

McDonalds & Burger King’in de dahil olduğu; kentleşme; inşaat endüstrisi; ve bir SUV satıcısı gibi bir takım hedeflere karsı yapılan bir dizi ELF eyleminden dolayı 42 aylık ceza çekiyor.

Helen Woodson, 03231-045 FMC Carswell, POB 27137, Fort Worth, TX 76127, USA.
27 yıl hapse mahkum oldu çünkü: 1) federal bankadan $26,000 alarak soydu ve çevresel yıkıma neden olan zenginlik, güç ve materyalizmin kötü yönlerini
açıklayan bir beyanatı dağıtırken bütün paraları yaktı. 2) Eylemlerinin Kainatın kalbine sıkılan kurşunlara benzediğini ifade eden çeşitli Hükümet & şirket memurlarına 38 kalibrelik kurşunlarla birlikte uyarı mektupları postaladı. 3) bir Mintueman II füze silosuna karsı çekiç kullanarak bir Ploughshares doğrudan eylemi gerçekleştirdi.


HAYVAN KURTULUŞ MAHKUMLARI

Dave Blenkinsop EM7899, HMP Bullingdon, Oxfordshire OX6 0PZ England.

10 yıl hapse mahkum oldu.

1) HLS’nin Yöneticisine saldırmaktan 3 yıl.

2) Bir laboratuar toptancısından 600 kobay hayvani kurtarmaktan 18 ay.

3) Taşıtların altlarına yangın çıkarıcı aygıtları yerleştirmekten 5,5 yıl.


Paul Le Boutillier KA9326, H.M.Prison, Hull, HU9 5LS, England. Hayvan
deneyleriyle, kan sporlarıyla ve çiftçilikle uğrasan insanları içeren
çeşitli hayvan sömürücülerine tehdit telefonları açmaktan 5 yıl hapis cezası
aldı.


Josh Demmitt
, 12314-081, PO Box 6000, Federal Prison Camp, Sheridan, OR
97378, USA. Bir Üniversite hayvan testi tesisini kundaklamaktan 30 aylık hapis cezası çekiyor.

Sarah Gisborne, LT5393, HMP Holloway, London, N7 0NU, England. Huntingdon Yaşam Bilimleri (HLS) ile bağlantılı olan insanların sahip oldukları 8 araca hasar verilmesinin ardından kriminal hasara neden olma komplosu kurularak 6½ yıllık hapis cezası çekmektedir.

Johan Jaatinen, Anstalten Skenas, SE-610 31 Vikbolandet, Sweden. 55,000 yumurtanın işlenmesinin durdurulmasıyla sonuçlanan bir yumurta çiftliğinin kuluçka makinelerine hasar verilen sorumlu bir eylemden dolayı 2005 Ekim’ine kadar hapiste tutulacak. Tüm önemler yumurtadan çıkmış olan civcivlere zarar vermemek için alınmıştır.

Keith Mann KJ9365, H.M.Prison Winchester, Hampshire, SO22 5DF, England.
Mahkemede bir hayvan sömürücüsünü tehdit ederek mahkemeyi küçültmekten dolayı 5 aylık hapis cezasını çekiyor.

Peter Young, #05015987, Santa Clara County Department of Correction, 885
North San Pedro, San Jose, California 95110, USA. Bir kürk çiftliğinden vizon kurtarmakla suçlandığından mahkemeye çıkarılmak üzere hapse atılmıştır.


PARTİ & PROTESTO MAHKUMLARI

Dünya çapında küresel kapitalizme ve çevresel etkilerine karşı bir kaç
kitlesel protesto gerçekleşti. Aşağıdakilerin hepsi protestolarla bağlantılı olarak hapse atıldılar.

James Borek LL6803, HMP Wandsworth, PO Box 757, Heathfield Road, London SW18
3HS, England (54 ay)

Robert Thaxton #12112716, MCCF, 4005 Aumsville Hwy, Salem, OR 97301, USA (86
ay)


PLOUGHSHARES & SAVAŞ KARŞITI MAHKUMLAR

Ploughshares kitle yikim silahlarinin ortadan kaldirilmasi için siddet
içermeyen sorumlu dogrudan eylemler yapan uluslar arasi bir harekettir.


Sister Carol Gilbert
, PO Box 518, Georgetown, CO80444, USA. Anti-nükleer
eyleminden dolayi 2 yi-9 ay hapis cezasina mahkum edildi.


Sister Ardeth Platte
, PO Box 518, Georgetown, CO80444, USA. Anti-nükleer eyleminden dolayı 3 yıl-5 ay hapis cezası aldı.


Igor Sutyagin
, c/o Irina Petrovna Manannikova, Obninsk, Kaluzhkoy oblast,
ul. Zvezdnaya, dom 1A, kv. 82 239039 Russia. Açık bir şekilde nükleer
karşıtı silahların bilgisini sızdırarak casusluktan 15 yıl hapis cezası
aldı.

Brendan Walsh, 12473-052, FCI Allenwood Low, Federal Correctional
Institution, PO Box 1000, White Deer, PA 17887, USA. Sirak’ta Savaşa karşı bir protestoda bir asker toplama ofisini kundaklamaktan 5 yıllık hapis cezası çekiyor.

DİĞER POLİTİK MAHKUMLAR


Marco Ferruzzi
, c.c. "Poggioreale", via Nuova Poggioreale, 170 sezione
Venezia, 80143 Napoli, Italy. Hayvan Hakları mahkumu Sergio Maria Stefani ile aynı anda tutuklandı. Hayvan hakları olmayan hedeflere mektup bombası göndermekle suçlandığından mahkemeye çıkarılmak üzere hapiste.

Simone del Moro, cc Regina Coeli, via della Lungara, 29- 00165 Roma, Italy.
Hayvan Hakları mahkumu Sergio Maria Stefani ile aynı anda tutuklandı. Hayvan hakları olmayan hedeflere mektup bombası göndermekle suçlandığından mahkemeye çıkarılmak üzere hapiste.

Olga Aleksandrovna Nevskaya, UU163/5, 7 Otryad, pos. Dzerzhinskiy, Mozhaysk
140090 Moskovskaya oblast, Russia. Kundaklama, kriminal hasar ve patlamalara
neden olmaktan 6 yıl hapis cezası çekiyor. Olga bir eko-aktivisttir ve
Rainbow Keepers’in eski üyelerindendir.

Larisa Valerevna Romanova, pos. Golovino, OD 1/2, Sudogordskiy Rayon, 601395
Vladimirskaya Oblast, Russia. Kundaklama, kriminal hasar ve patlamalara
neden olmaktan 5.5 yıl hapis cezası çekiyor. Larisa bir eko-aktivisttir ve
Rainbow Keepers’in eski üyelerindendir.

David Santini, c.c. "Le Vallette", via Pianezza 300, 10151 Torino, Italy.
Hayvan Hakları mahkumu Sergio Maria Stefani ile aynı anda tutuklandı. Hayvan hakları olmayan hedeflere mektup bombası göndermekle suçlandığından mahkemeye çıkarılmak üzere hapiste.

MOVE

MOVE eko-devrimci bir gruptur. Halen cezaevinde, 1979’da bir polis
cinayetinin üzerlerine yıkılmasından dolayı toplam 100 yıla mahkum olan
sekiz MOVE aktivisti bulunmaktadır. 9’uncu sanık, Merle Africa, 1998’de
cezaevinde öldü.

Debbie Simms Africa (006307), Janet Holloway Africa (006308) ve Janine
Philips Africa (006309) üçü de: SCI Cambridge Springs’de, 451 Fullerton
Ave,Cambridge Springs, PA 16403-1238, USA.

Michael Davis Africa (AM4973) ve Charles Simms Africa (AM4975) ikisi de SCI
Grateford’da, PO Box 244, Grateford, PA 19426-0244, USA.

Edward Goodman Africa (AM4974), 301 Morea Rd, Frackville, PA 17932, USA.

William Philips Africa (AM4984) ve Delbert Orr Africa (AM4985) ikisi de SCI
Dallas Drawer K’da, Dallas, PA 18612, USA.

Mumia Abu Jamal, (AM8335), SCI Greene, 175 Progress Drive, Waynesburg PA
15370, USA. 1981’de, eski Kara Panter ve MOVE taraftarlarının sözcüsü olan
Mumia bir polis cinayetinin üzerine yıkılmasından dolayı yatmaktadır.
Başlangıçta ölüme mahkum edilmişti fakat 2001’de bir mahkeme oturumunu
müteakiben halen yeniden mahkum edilmeyi beklemektedir.


YERLİ HAKLARI MAHKUMLARI

Leonard Peltier #89637-132, PO Box 1000, Leavenworth, KS 66048, USA. 2 FBI
ajanını öldürme suçunun üzerine yıkılmasından ömür boyu hapse mahkum oldu.

Eric Wildcat Hall, #BL-5355, Unit I/A 10745 Route 18, Albion, PA 16475-0002,USA.

Orta Amerikalı yerli aktivistlere silah yardımı yapmaktan
35-75 yıl hapis cezası aldı.


ANTİ-FAŞİST MAHKUMLAR

Tomasz Wiloszewski, Zaklad Karny, Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, Poland. Kendini savunurken bir Neo-Naziyi kazara öldürmekten 15 yıl hapis yatmaktadır.

Düşen Arkadaşlar

Bir çok arkadaş ve aktivist Dünya ve hayvan özgürlüğü için mücadelede düşmüştür. Üzücü bir şekilde, geçen sene bizler Kuzey Amerika’da ve İngiltere’deki protesto kamplarında meydana gelen ölümler kadar Hayvan özgürlükçüsü Barry Horne tarafından ölümle sonuçlanan açlık grevi gibi dünyanın her tarafında bir çok kaza gördük. Bizler değişim için mücadele ederken yaşamlarını kaybeden bu insanları hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kesinlikle geniş kapsamlı bir liste değildir.

Standing Deer Wilson, Amerikan Yerlisi eski politik mahkum  Ocak 2003’te yeni tanıştığı bir adam tarafından bıçalanarak öldürüldü. Standing Deer 27 yıllık bir mahkumiyetten sonra Eylül 2001’de daha yeni hapisten çıkmıştı. O ayrıca Amerikan devletinin Leonard Peltier’i öldürme komplosunu teşhir eden kişi olarak tanınıyordu.

William Sweet, İngiliz kan sporları karşıtı bir aktivist olan William Ocak 1976’da kuşları vuran bir adamla girdiği tartışma esnasında vurularak öldürüldü.

Fernando Pereira, Yeni Zelanda’da Temmuz 1985’te Fransız gizli servisi Gökkuşağı Savaşçısı adlı gemiyi patlattığında öldürülen bir Greenpeace aktivistidir.

Bartolomeu Morais da Silva (aka "Brasilia") Yasa-dışı ağaç kesmeye, toprak sahtekarlığına ve yıkıcı geniş ölçekli altyapı projelerine karşı mücadeleyi yürüten Brezilyalı bir çiftçi silahla yaralanarak öldürülmüş olarak ve Temmuz 2002’de bacakları kırılmış olarak bulundu.

Vikki Moore, İngiliz kan bayramı karşıtı aktivist Şubat 2000’de İspanya’da gizli çalışırken bir boğa tarafından boynuzlanarak öldü.

Mike Hill, İngiliz av sabotörü Nisan 1993’te göz göre göre bir avcı tarafından arabayla çiğnendi. 

Tom Worby, İngiliz av sabotörü Nisan 1993’te göz göre göre bir avcı tarafından arabayla çiğnendi. 

Geetaban Rachiya, koyun eti satışına karşı başarılı bir kampanyadan sonra 1993 yazında iki kasap tarafından öldürülen bir Hintli vejetaryen aktivist.

Karl Von Notten, Et endüstrisiyle mafya bağlantılarını teşhir ettikten sonra 1993’te bir süikastçı tarafından süikaste kurban giden Belçikalı bir veteriner.

Jill Phipps, Şubat 1995’te canlı hayvan ihracatını durdurmaya çalışırken göz göre göre ezilen İngiliz aktivisti.

David "Gypsy" Chain, Kaliforniya’nın Headwoods Ormanında Eylül 1998’de öfkeli bir keresteci tarafından üzerine bir ağaç düşürüldüğünde ağacın altında kalarak ölen bir Amerikan eko-aktivisti. 

Jo, Mart 2002’de Nine Ladies’deki av karşıtı protesto kampındaki yanmış olarak bulunan kulübesinde ölü vücudu bulunan bir İngiliz eko-aktivisti.

Beth O'Brien Nisan 2002’de Eagel Deresi kereste satışına karşı kamp kuran ve üzerinde oturduğu ağaçtan düşerek ölen Amerikalı bir eko-aktivist.

Robert "Naya" Bryan, Santa Cruz’da oturduğu bir ağaçtan dütükten sonra Ekim 2002’de ölen Amerikalı bir eko-aktivist.

Barry Horne, Ayak & Ağız salgını esnasında çiftlik hayvanlarının Hükümet tarafından kitlesel olarak katledilmelerini protesto etmek için başlatmış olduğu açlık grevinin bir sonucu olarak Kasım 2001’de açlıktan ölen bir İngiliz Hayvan Özgürlük mahkumu.

Kaybettiğimiz Savaşçılara Armağan (Green Canopy 2002 Kış sayısından)

Orman savunma topluluğu geçen birkaç ayın üzerinde bir zamanda sert vurmuştur. Eagle kereste satışının iptalinin resmi zaferinden sadece günler önce, Beth O’Brien, veya “Karaısırgan”, trajik bir biçimde ağaçtan düşerek öldü. Aşağıdaki Portland’daki Cascadia Ormanı İttifakı tarafından çıkarılan 13 Nisan sayılı bir yayından alınmıştır: “Bizler Beth’in trajik ölümü yüzünden şoke olmuş ve üzüntülü bir topluluğuz. Doğrudan eylemle ilan edilen yıllarca topluluk çabalarımız şimdiye kadar Eagle Deresini korumuştur. Beth’in ölümü, satışları iptal eden yasal olarak imzalanmış bağlayıcı bir sözleşmenin reçetesine ulaşırken ve ağaçta oturmaları bırakmaya hazırlanırken geldi...Ağaçta oturma kalan yerli ormanımızı yıkımdan korumak için aldığımız bir risktir. Böyle risklerin alınmak zorunda olması trajedidir. Ağaçta oturmadaki esas tehlikelerin farkında olurken, güvenliği de ciddi bir şekilde sağlarız. Ağaçta oturanlara ve ağaca tırmanma eğitmenlere en iyi güvenlikler öğretildi ve sürekli diğerlerine güvenlik protokollerini iletmenin önemi vurgulandı. Bu trajik kaza meydana geldi çünkü topluluklar kendi topraklarını korumak için kendi yaşamlarını riske atmak zorundadır.” Beth bir kaç yılını eski ormanları savunmakla geçirdi ve ayrıca Food Not Bombs ve diğer topluluklarla ilişkide bulundu. O her zaman özlenecektir ve kendini adaması asla unutulmayacaktır.

3 Mayıs, 2002’de başka bir güzel kadını yitirdik. Üzücü bir şekilde, Jessiah (aka Jessi) kendi yaşamını 21’inci doğum gününden bir ay önce aldı. Jessiah uzun zamandır çoğu zamanını ağaçlarda yaşarak harcayarak kendisini Fall Deresine adamıştı. Jessiah her zaman insanları güldüren ve onlara “Kontrolü Eline Al!” diyerek kötü durumlarının üstesinden gelmelerini sağlayan biri olarak hatırlanmaktadır. Jessiah Fall Deresini korumak için elinden gelen her şeyi yapardı. Seni seviyoruz Jessiah, ve seni fazlasıyla özleyeceğiz ve seni her zaman hatırlayacağız, özellikle de Venüs’te.

Henüz başka bir trajedide, arkadaşımız ve dost savaşçımız, Raven geçen yaz Meksika’da bir orman tecavüzcüsünü uzaklaştırmaya çalışırken vurularak öldürüldü.  Raven zamanını Fall Creek ve Winberry ağaç köylerindeki ağaçlarda ve ormanda harcadı ve kendisini bunları ve bütün ormanı zincirli testereden korumaya adadı. Raven’in ölümü herkes için bir şok oldu. Onun ruhu aramızdadır. 

Sera, Fester, Poet, Captain, ve Lil’ Mikey’i içeren geçen birkaç ayda kaybetmiş olduğumuz diğer savaşçılardan da bahsetmek isteriz; hepsi bizim çok eski ormanlarımızı savunmak için zaman harcamıştır. Bütün topluluğumuz ve bu kişileri ormanın dışından tanıyanlar böyle büyük savaşçıları kaybetmekten dolayı şoke oldular ve üzüldüler. Bütün ruhları ebediyen vahşi yaşasın.  

DÜNYA ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI DESTEK AĞI-TÜRKİYE 

NEDEN ELP_TÜRKİYE

Dünya Özgürlük Mahkumları Destek Ağı (ELPSN) her ne kadar İngiltere veya yurtdışı merkezli bir dayanışma ağı gibi görünse de, aslında Dünya & Hayvan Özgürlüğü mücadelesinin uluslar arasılığından dolayı dünyanın her yerinde faaliyette bulunabilecek bir projedir ve bu projenin ne İngiltere’de ne de başka bir yerde merkezi vardır. ELPSN için tek merkez Dünya & Hayvan Özgürlük mücadelesi yolunda tutsak düşen yoldaşlarla ve arkadaşlarla dayanışmaktır. Ve bu dayanışma Dünya & Hayvan Özgürlüğü mücadelesi gibi uluslar arası olmak zorundadır. 

ELP-Türkiye de 2003 yılının Ekim ayında bu anlamda faaliyete geçen yerel bir gönüllü dayanışma grubudur. Bu topraklarda daha yeşermemiş olan ve ancak bir süredir yürütülmeye ve yeşertilmeye çalışılan Dünya & Hayvan Özgürlüğü mücadelesiyle eş güdümlü olarak dünyadaki eko-mahkumlarla dayanışmayı ve desteği sıcak tutmak amaçlı oluşturduğumuz ELP grubu Ekim ayından bu yana Türkiye’deki muhalif, eko-savunmacı veya anarşist çevreleri dünyada gerçekleşen tutuklamalardan haberdar etmekte ve ELP Newsletter, Acil ELP Bültenleri gibi ELPSN yayınlarını Türkçeye çevirip eko-mahkumlarla ilgilenen kişilerle paylaşmaktadır.  

Çünkü bizler mahkum dayanışmasının Dünya & Hayvan Özgürlük mücadelesinin ayrılmaz ve zaruri bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Ve mahkum dayanışmasından ve desteğinden bir mücadelenin eksik bir yanı –ve en önemli-olacağını düşünüyoruz. Gezegenin savunmasında ve zulmedenlere karşı verilen mücadelede hayatları ve özgürlüklerini feda etmeye razı olan insanlara saygı duyuyoruz ve onların bütün mücadelelerinde yanlarında olmak istiyoruz. Biliyoruz ki, Dünya & Hayvan Özgürlük mücadelesinde bir gün biz de hapse tıkılabiliriz ve biliyoruz ki, hapishane devletin isyan eden kişiyi ezmek için kullandığı bir araçtır… 

ELP’in Türkiye’deki gönüllü faaliyeti, Ekim ayında ELPSN’nin İngiltere, İtalya, Polonya ve Kuzey Amerika’daki ELP gruplarıyla temas haline geçmesiyle başladı…ELP’in Türkiye’de gönüllü bir grubu olmasını gururla ve sevinçle karşılayan uluslar arası ELP gönüllüleri ELP’in gün geçtikçe büyümesinin, aslında Dünya & Hayvan Özgürlük hareketin de büyümesi anlamına geldiği gerçeğinden dolayı işlerine daha bir sıkı sarıldılar. Ve her geçen gün yeni gönüllü dayanışma gruplarının ortaya çıkması bizim açımızdan da sevindiricidir. ELP Türkiye, faaliyete geçtiğinden bu yana sadece Newsletter ve Bültenleri Türkçeye çevirmekle kalmayıp, bunların yanında ABD’de tutuklu bulunan Ted KACZYNSKI’yle iletişime geçti ve onunla Veganarşi Fanzin ile birlikte bir mektup-röportaj yaptı. 

Bunun yanı sıra, Haziran’da Yunanistan-Selanik’teki Avrupa Birliği zirvesine karşı gösterilerde bulundukları gerekçesiyle tutuklandıktan sonra 21 Eylül’den bu yana açlık grevine ve ölüm orucuna başlayan anarşist mahkumlar ve 1980’den bu yana nükleer güç fabrikalarına karşı sabotaj eylemlerinin bir çoğundan sorumlu tutulup tutuklanan ve halen hapishane de tutulan ve mahkemesi süren Eko-anarşist Marco Camenisch ile dayanışmak ve onlara destek amacıyla 16 Kasım Pazar günü Dünya Özgürlük Mahkumları (ELP/Türkiye) gönüllüleri sabah saatlerinde Avcılar (İstanbul) girişindeki köprüye üzerlerinde “Selanik Tutsaklarına Özgürlük!” ve “Eko-Mahkum Marco Camenisch’e Özgürlük-Hapishaneler Yıkılsın!” yazan iki tane pankart astı… 

ELPSN projesi dışında ELP Türkiye grubu Amerika’da faaliyet gösteren ve bir çok liberter, anarşist, İrlanda cumhuriyetçisi, eko-aktivist ve sosyalist tutsağı desteleyen Break The Chains grubuyla da sıkı bağlar kurdu. Her ne kadar Break The Chains projesi ELPSN gibi eko-aktivist mahkumların bir çoğunu mahkum listelerine almasa da Break The Chains ve ABCN (Anaşist Kara Haç Network) gibi mahkum dayanışma ağlarıyla iletişim ve dayanışma içinde bulunmanın küresel uygarlığın hapishane sistemine karşı mücadelede önemi büyüktür. Ve bu anlamda Dünya & Hayvan Özgürlüğü mücadelesinde bir şeyler yapmak veya bu mücadelede tutsak edilmiş arkadaşlara ve yoldaşlara destek vermek isteyen olursa bizimle veya doğrudan ELP listelerindeki mahkumlarla iletişime geçmelerini öneririz…

"Düşen bir yoldaşa yazmak hapsedilenlerin ruhlarını yükseltir."
(Craig Marshall, 5½ yıl yatan Dünya Özgürlük Mahkumu)